Przedmiotem projektu jest opracowanie procedur i wdrożenie innowacyjnych w skali kraju (ale też nowych na świecie) usług stomatologicznych i ogólno medycznych opartych o nowoczesne technologie, które będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia, w szczególności osób starszych:

 

1.Odbudowa kości wyrostka zębodołowego w oparciu o cyfrowe techniki indywidualnego i bezpiecznego projektowania w leczeniu stomatologicznym osób starszych.

 

2. Wykorzystanie światła laserowego do leczenia i regeneracji pacjentów w gerostomatologii, geriatrii, w leczeniu błony śluzowej u pacjentów po chemio i radioterapii, w leczeniu i uśmierzaniu bólu, przyspieszeniu procesu gojenia się ran.

 

Głównym celem projektu jest stworzenie protokołów poszczególnych zabiegów a następnie wdrożenie tych usług do realizacji w działalności Wnioskodawcy.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 1.594.192,00 zł

Więcej informacji na http://www.norwaygrants.org/

X