Poznaj uśmiechnięty zespół

Dr hab. n. med.
Kinga Grzech-Leśniak

Właściciel marek PerioCare. Specjalista II stopnia w dziedzinie periodontologii i chorób błony śluzowej jamy ustnej. Międzynarodowy ekspert i wybitny specjalista w dziedzinie periodontologii i zastosowaniu nowoczesnych technologii laserowych w nieinwazyjnym leczeniu stomatologicznym. 

Jest współautorem i wykładowcą programu edukacyjnego „Continuum Perio-Implantologii” skierowanego dla implantologów, organizowanego we współpracy z Columbia University College of Dental Medicin w Nowym Jorku.

Autor i kierownik naukowy programu Curriculum dla Higienistek Implantologicznych organizowanego we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Implantologicznym PSI, ADIA, ICOI i Stowarzyszeniem Polskich Higienistek Stomatologicznych SPHS. Od 2004 r prowadzi wykłady i warsztaty praktyczne na terenie całej Polski, przedstawiając autorski program „PerioHigienistka” dotyczącego współpracy lekarza dentysty i higienistki w leczeniu pacjentów z chorobą przyzębia.

Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika stomatologicznego „eDentico” i „Laser”, członek Rady Naukowej „Implantologia Stomatologiczna”, „Stomatologia”, „Asystentka i Higienistka Stomatologiczna” oraz konsultant działu periodontologicznego dla pacjentów w portalu stomatologicznym Dentonet .

Wykładowca na zjazdach i kongresach w Polsce jak i za granicą, posiadacz wielu certyfikatów, głównie z dziedziny plastycznej mikrochirurgii periodontologicznej, z zakresu implantologii i terapii technikami laserowymi.

Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej PTES, członkiem Rady Naukowej i Komisji Edukacyjnej Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI, członkiem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego PTP oraz Europejskiej Federacji Periodontologicznej EFP oraz członkiem i oficjalnym reprezentantem Polski w World Federation for Laser Dentistry WFLD. Jest Prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej PTSL.

X