PerioCare Education – szkolimy najlepszych!

 

13paź(paź 13)09:0014(paź 14)16:00PerioHigienizacja - poziom 1

15paź09:0015:00Laser w Gabinecie Higieny

21paź09:0015:00Skaler i Piaskarka - co przed, a co potem? - Warsztaty

09lut(lut 9)09:0010(lut 10)16:00PerioHigienizacja - poziom 1

11lut09:0015:00Laser w Gabinecie Higieny

12kwi(kwi 12)09:0013(kwi 13)16:00PerioHigienizacja - poziom 1

14kwi09:0015:00Laser w Gabinecie Higieny

Od 2004 roku dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak wspólnie ze swoim zespołem Trenerów PerioEducation szkoli lekarzy stomatologów oraz higienistki i asystentki stomatologiczne. Opracowała wiele autorskich programów szkoleniowych, które cały czas udoskonala. Priorytetem PerioEducation jest przekazywanie wiedzy na światowym poziomie oraz poparcie jej bogatymi warsztatami praktycznymi. 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń oraz do aktywnego uczestnictwa w nich.

Nasi partnerzy:

13paź(paź 13)09:0014(paź 14)16:00PerioHigienizacja - poziom 1

15paź09:0015:00Laser w Gabinecie Higieny

21paź09:0015:00Skaler i Piaskarka - co przed, a co potem? - Warsztaty

09lut(lut 9)09:0010(lut 10)16:00PerioHigienizacja - poziom 1

11lut09:0015:00Laser w Gabinecie Higieny

12kwi(kwi 12)09:0013(kwi 13)16:00PerioHigienizacja - poziom 1

14kwi09:0015:00Laser w Gabinecie Higieny

Dla lekarzy dentystów oraz higienistek stomatologicznych
prowadzimy szkolenia indywidualne.

Program szkolenia jest opracowywany przy uwzględnieniu
indywidualnych potrzeb lekarza lub higienistki.

Przeprowadzamy szkolenia całodniowe, podczas którego kursant towarzyszy naszym specjalistom w gabinecie. Nasi specjaliści dzielą się wiedzą i doświadczeniem „na gorąco” w trakcie pracy pokazując, tłumacząc oraz odpowiadając na wszystkie pytania dotyczące zabiegów, procedur, czy podstępowania.

Do dyspozycji w czasie szkolenia jest profesjonalna asysta stomatologiczna, a także dostępna cała aparatura medyczna kliniki. Proponujemy warsztaty w zakresie periodontologii, implantologii, laseroterapii, profesjonalnej asysty, profesjonalnej higienizacji pacjenta.

Koszt: 3500 zł

Regulamin kursów organizowanych przez PerioEducation:

1. Szkolenia PerioEducation skierowane są do lekarzy stomatologów wszystkich specjalności oraz do higienistek i asystentek stomatologicznych, a także do studentów kierunków medycznych.

2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie do formularza zgłoszeniowego ze strony www.periocare.pl/szkolenia-i-kursy lub zgłoszenie mailowe na adres kursy@periocare.pl bądź telefoniczne pod numerem 604-744-604.

3. Po otrzymaniu potwierdzenia Organizator przesyła Uczestnikowi Umowę szkoleniową, która należy wypełnić, podpisać i odesłać skanem na adres kursy@periocare.pl. Zawiera ona informacje o warunkach udziału w danym kursie.

4. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji Uczestnik powinien uiścić wpłatę rezerwacyjna do dnia wyznaczonego przez Organizatora, jest ona   gwarancją otrzymania miejsca na szkoleniu. Warunki dokonania wpłaty rezerwacyjnej są ściśle określone w Umowie szkoleniowej.

5. Uczestnik kursu dokonujący opłaty za poszczególne szkolenie powinien przed rozpoczęciem kursu przedstawić dowód wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu. Osoba dokonująca rezerwacji czyniąca to w imieniu swoim, a także wszystkich zgłoszonych w rezerwacji Uczestników kursu lub programu szkoleniowego przejmuje odpowiedzialność za dotrzymanie warunków rezerwacji oraz zgłoszenia przez tychże Uczestników.

6. Opłaty za udział w kursie pobierane są w PLN i obliczane są każdorazowo do poszczególnych zajęć w zależności od zakresu szkolenia i sumy wszystkich składników kosztowych wynikających z programu szkolenia.

7. Przed rozpoczęciem danego kursu lub programu szkoleniowego Uczestnicy mają możliwość zrezygnowania z udziału w danym kursie lub programie. Oświadczenie o rezygnacji Uczestnik zobowiązany jest dokonać drogą elektroniczną lub telefoniczną nie później niż na 14 dni przed szkoleniem.

8. Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej dokonania. W przypadku rezygnacji z kursu na 14 dni przed rozpoczęciem Organizator zwraca 50% przedpłaty, w późniejszym terminie Organizator nie zwraca przedpłaty.

9. Jeśli Uczestnik nie może uczestniczyć w kursie z przyczyn losowych, a wcześniej powiadomił Organizatora (co najmniej na 5 dni przed szkoleniem)  kwota wpłaty może zostać przeniesiona na ten sam kurs w innym terminie.

10. Organizator ma prawo rozwiązania umowy o zorganizowanie kursu lub programu szkoleniowego przed datą rozpoczęcia kursu przez poinformowanie Uczestników kursu drogą elektroniczną lub telefonicznie, jeżeli:
– wymagana lub określona liczba uczestników nie zostanie osiągnięta,
– nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od Organizatora.

11. W przypadku rozwiązania umowy z ww przyczyn Organizator zobowiązuje się dokonać zwrotu wszelkich wpłaconych kwot bez potrącania jakichkolwiek opłat manipulacyjnych.

12. Ze względów organizacyjnych minimalna wymagana ilość osób chętnych na kurs jest regulowana przez Organizatora i podyktowana  rodzajem szkolenia.

13. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie lub warsztatach szkoleniowych jest Certyfikat ukończenia danego kursu wydawany każdemu Uczestnikowi szkolenia po zakończonych zajęciach.

14. Powyższy regulamin dostępny będzie na każde żądanie Uczestnika – wpłata na konto wraz ze zgłoszeniem oznaczać będzie jego całkowitą akceptację.

15. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne PerioCare, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133 poz. 833).

16. Każda osoba uczestnicząca w szkoleniach organizowanych przez PerioEducation jest zobowiązana wypełnić anonimową ankietę dotyczącą odbytego kursu.

COVID-19

 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas naszych szkoleniach:

1.Prosimy wszystkie osoby, które zapisały się na nasze szkolenie, a w ciągu ostatnich 14 dni miały jakiekolwiek objawy charakterystyczne dla grypy (gorączka, kaszel, katar, przeziębienie), przebywały w regionach, w których zidentyfikowano zagrożenie (np. Chiny, Włochy, Korea Południowa, Iran, Japonia czy Malezja) lub miały kontakt z osobami przebywającymi w tych regionach o zgłoszenie tego faktu organizatorom szkolenia w celu odwołania lub przełożenia udziału na inny termin.

2.Osoby, które dopiero planują zapisać się na nasze szkolenie oraz spełniają powyższe kryteria ryzyka zarażenia koronawirusem, prosimy o niepodejmowanie uczestnictwa w szkoleniu i przełożenie decyzji o udziale na czas, w którym będą miały pewność co do stanu swojego zdrowia.

3.W trosce o zdrowie uczestników szkolenia, osoby, które będą wykazywały jakiekolwiek objawy choroby, zostaną poproszone o opuszczenie szkolenia przed jego rozpoczęciem. Będą one miały możliwość uczestnictwa w innym terminie szkolenia.

4.Wszystkich uczestników szkoleń prosimy o szczególną dbałość o higienę zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia. W miejscach, w których odbywają się nasze szkolenia, dostępne są żele do dezynfekcji. Szczegółowe wytyczne dotyczące tego, jak dbać o higienę, znajdziecie na stronach Ministerstwa i GIS.

Dla komfortu i bezpieczeństwa naszych uczestników zadbaliśmy o:

1.Każdy z naszych uczestników otrzyma przed szkoleniem szczegółowe informacje dotyczące koronawirusa, m.in. zasad higieny, postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania itd.

2.Podczas szkoleń używamy naczyń jednorazowych oraz stosujemy maseczki ochronne i/lub zachowujemy dystans.

3.W naszym gabinecie znajdują się żele do dezynfekcji, które należy stosować podczas mycia rąk. Prosimy wszystkich uczestników naszych szkoleń o korzystanie z tej opcji przed rozpoczęciem szkolenia i po jego zakończeniu.

4.Gabinet, w którym odbywa się szkolenie, jest codziennie dezynfekowany specjalnymi płynami do dezynfekcji.

Perio Care
Perio Care Pregnant
Perio Care Kids

DR HAB. N. MED. KINGA GRZECH-LEŚNIAK

Międzynarodowy ekspert i wybitny specjalista w dziedzinie periodontologii i zastosowaniu nowoczesnych technologii laserowych w nieinwazyjnym leczeniu stomatologicznym.

Technologie stosowane w PerioCare pozwalają dokonywać bezbolesnych i skutecznych zabiegów zarówno tych podstawowych jak i specjalistycznych. Dzięki przyjaznej atmosferze i wykorzystaniu laserów możemy zapewnić naszym pacjentom bezpieczeństwo i maksymalny komfort.

X