Dr hab. Kinga Grzech-Leśniak

Prof. Kinga Grzech-Leśniak jest specjalistką w dziedzinie stomatologii i laseroterapii, z bogatym dorobkiem naukowym i doświadczeniem zawodowym. Dyplom lekarza stomatologa zdobyła w 2000 r., specjalizację w periodontologii zakończyła w 2005 r. W 2021 r. zdobyła stopień doktora habilitowanego. Przez wiele lat związana z Uniwersytecką Kliniką Stomatologiczną w Krakowie. Obecnie profesor uczelni na Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Od 2019 r. pełni też funkcję Associate Professor w Department of Periodontics na Virginia Commonwealth University w USA.

Prof. Grzech-Leśniak jest autorką kilkudziesięciu publikacji i opisów przypadków. Jej badania w laseroterapii znalazły szerokie uznanie w Polsce i na świecie, czego dowodzi liczba cytowań, przekraczająca 800.

Założycielka Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej (PTSL), organizatorka Światowego Kongresu Laserowego WFLD 2023 we Wrocławiu. Uhonorowana Nagrodą Ministra Zdrowia oraz Medalem im. Prof. Jańczuka za znaczący wkład w rozwój polskiej stomatologii.

Prof. Kinga Grzech-Leśniak to nie tylko wybitny naukowiec, ale także aktywny organizator ważnych spotkań branżowych i propagator nowoczesnych metod w stomatologii. Jej zaangażowanie w rozwój nauki i edukacji sprawia, że jest nie tylko liderem w swojej dziedzinie, ale również inspiracją dla młodych naukowców i lekarzy stomatologów.

Od 17 lat tworzy w Krakowie markę PerioCare, zapraszając do współpracy najlepszych specjalistów stomatologii.

To top
X